O nas

Towarzystwo Finansowe Silesia (TFS) jest wierzycielem Walcowni Rur Jedność (WRJ), kontrolującym wszystkie strategiczne aktywa WRJ, posiadającym 87% udziału w długach tej spółki. TFS jest wierzycielem hipotecznym na I miejscu, oraz zastawnikiem na całym majątku Walcowni Rur Jedność.

 

Historia

Dostawy głównych urządzeń technicznych renomowanej firmy Mannesmann Demag (akt. SMS MEER) miały miejsce w latach 2000-2002. Podobne układy technologiczne SMS MEER funkcjonują w walcowniach rur bezszwowych na całym świecie.

 

Budowę walcowni na terenie Siemianowic Śląskich w roku 1978 rozpoczęła ówczesna Huta Jedność (postawiona w stan likwidacji w 2003r. a w 2017 wykreślona z KRS). Huta Jedność nie była w stanie samodzielnie sfinansować ani zapewnić prawidłowego finansowania długoterminowego skreślonej z listy inwestycji centralnych walcowni o wartości kilkuset milionów złotych. WRJ powołana w 1995r. miała dokończyć realizację inwestycji budowy walcowni rur o zdolności 160 tys. ton rur rocznie, jednakże przerwanie finansowania inwestycji w 2001r. w finalnej fazie przed próbami technologicznymi spowodowało wstrzymanie prac gotowej już w 95 proc. inwestycji.

 

Od tej pory zaczęły się problemy spółki – kilkuset milionowe zadłużenie, zastawy wierzycieli na majątku oraz skomplikowane kwestie w zakresie własności gruntów i budynków stały się przeszkodą kontynuacji projektu przez WRJ i innych inwestorów.

 

Aktualnie cały majątek oraz nieruchomości walcowni objęte są postępowaniem egzekucyjnym, prowadzonym przez komornika sądowego na wniosek wierzycieli.

 

Plany na przyszłość

Towarzystwo Finansowe Silesia, jako główny wierzyciel WRJ, zaprasza wszystkich zainteresowanych nabyciem aktywów walcowni ciągłej rur bez szwu w Siemianowicach Śląskich.

 

Przeszkody formalne, związane z obciążeniami majątku WRJ przez banki, Stalexport i Ministra Finansów, przestały funkcjonować w 2007r. TFS wykupiło długi wierzycieli i przygotowało majątek uporządkowany do zbycia w trybie egzekucji komorniczej. W celu uporządkowania sytuacji prawnej i majątkowej WRJ w czerwcu 2017r., Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o postawieniu spółki w stan likwidacji. Sprzedaż będzie mogła nastąpić w trybie egzekucyjnym, co oznacza dla nabywcy, że kupowany majątek będzie wolny od obciążeń. Majątek jest zabezpieczony, urządzenia znajdują się w halach w dobrym stanie.


 

Sprzedaż walcowni rur bez szwu

Towarzystwo Finansowe Silesia oferuje do sprzedaży majątek Walcowni Rur Jedność.

 

Rozpoczynamy nową akcję informacyjną o możliwości zakupu majątku WRJ. Informacja, z uwagi na specyfikę majątku, będzie rozpropagowana wśród podmiotów działających na rynku hutniczym na całym świecie. Działania będą prowadzone na szeroką skalę m.in. ogłoszenia w największych portalach związanych z branżą stalową jak również w specjalistycznej prasie o zasięgu ogólnoświatowym. Potencjalnym zainteresowanym proponowany jest zakup majątku w całości lub w zorganizowanych technologicznie częściach.

 

Ciąg technologiczny

 

Oferowany jest ciąg technologiczny walcowni rur bez szwu systemu Mannesmanna, na który składają się głównie:

 •   obrotowy piec grzewczy wsadu
 •   pokroczny piec podgrzewczy
 •   walcarka skośna dziurująca
 •   walcarka redukcyjna tulei
 •   walcarka ciągła z trzpieniem trzymanym
 •   walcarka redukcyjna z naciągiem
 •   zespół do indukcyjnego dogrzewania rur
 Szczegółowe zestawienie majątku

Asortyment WRJ

 

Przewidziany do produkcji asortyment obejmuje rury walcowane bez szwu o wymiarach:

 •   średnice zewnętrzne – 21,3 mm – 159,0 mm
 •   grubość ścianek – 2,3 mm-25,0 mm
 •   długość rur- max .12 m. (długości specjalne do 16 m.)

Uwzględnienie możliwych relacji względem grubości ścianki i średnicy zewnętrznej stwarza możliwość wytwarzania ponad czterystu typowymiarów. Typy produkcji to:

 •   rury przewodowe: 21,3 mm – 159,0 mm
 •   rury konstrukcyjne: 21,3 mm – 159 mm
 •   rury instalacyjne: 21,3 mm – 70 mm
 •   rury kotłowe l stopnia wymagań: 21,3 mm – 159,0 mm
 •   rury kotłowe III stopnia wymagań – 21,3 mm – 159,0 mm
 •   rury wsadowe dla ciągami rur – 21,3 mm – 114,3 mm
 •   rury wiertnicze – 54,0 mm – 139,7 mm
 •   rury żaroodporne – 114,3 mm – 139,7 mm
Torpol logo
Victoria logo
Sefako logo
Walcownia Rur Silesia logo
FEZ logo
IASE logo
Torpol oil&gas logo
PGG logo
CBKK logo
EPE Koks logo
SPEC logo
Walcownia Rur Jedność logo

Aktualności

WRJ SPRZEDAŻ CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO WALCOWNI RUR BEZ SZWU SYSTEMU MANNESMANNA 

październik, 06, 2018

SPRZEDAŻ CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO WALCOWNI RUR BEZ SZWU SYSTEMU MANNESMANNA

Polska firma sprzedaje walcownię rur bez szwu systemu Mannesmanna w Siemianowicach Śląskich 

październik, 02, 2018

Towarzystwo Finansowe Silesia i należąca do niego Walcownia Rur Silesia wystawiły na sprzedaż produkcyjny majątek Walcowni Rur Jedność (WRJ). Oferowany jest ciąg technologiczny walcowni rur bez szwu systemu  Mannesmanna

Artykuł w magazynie "Nowy Górnik" 

październik, 02, 2018

Świetna okazja aby rozpocząć produkcję w Unii Europejskiej

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
 • A
 • A+
 • A++