A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP SP 58 Katowice
BIP SP 58 Katowice
BIP.gov.pl

  RODO

  poradnik RODO

   Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

  Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP 58, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach, 40-870 Katowice Al. Bolesława Krzywoustego 11 – e‑mail: sekretariat@sp58katowice.pl
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Agata Krystek-Jadwiżuk, e‑mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. (32) 606 13 23.
  3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
  7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
  8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
  9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
  11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Małgorzata Błotko
  Publikacja dnia: 24.06.2020
  Podpisał: Małgorzata Błotko
  Dokument z dnia: 24.06.2020
  Dokument oglądany razy: 7390
Strona podmiotowa Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach